YẾN HUYẾT THÔ 50G

2.300.000

  • Yến huyết với trọng lượng: 50g có từ 5 – 6 tai.
  • Tổ yến huyết thô được thổi bụi còn nguyên tổ và lông, đảm bảo giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.
  • Yến huyết được xem là loại yến sào quý giá có thành phần và giá dinh dưỡng của huyết yến được nâng cao.
Danh mục: